lb2

The science of living longer

WellGen blog

Nova generacija zdravstvene zaštite

Genetske osobine mogu uticati na naše zdravlje.
Iako neke genetske greške u svim slučajevima uzrokuju bolest, većina genetskih osobina samo povećava rizik od razvoja bolesti. Na primer, osoba može imati gene koji povećavaju rizik od dijabetesa. Međutim, to ne znači da će se razviti kod svih kod kojih postoji rizik od dijabetesa.

Kako geni utiču na naše zdravlje?

Ljudsko telo se sastoji od oko 50 biliona pojedinačnih ćelija. Većina ovih ćelija ima jezgro, koje sadrži 46 hromozoma. Najveći deo čovekovih gena – DNK nalazi se upravo u hromozomima.

DNK, genetski kod, predstavlja nacrt ljudskog tela i sastoji se od približno 3,1 milijarde molekula Otprilike 1% ovog koda čini gene.

Nova generacija zdravstvene zaštite

Genetske osobine mogu uticati na naše zdravlje.
Iako neke genetske greške u svim slučajevima uzrokuju bolest, većina genetskih osobina samo povećava rizik od razvoja bolesti. Na primer, osoba može imati gene koji povećavaju rizik od dijabetesa. Međutim, to ne znači da će se razviti kod svih kod kojih postoji rizik od dijabetesa.

Kako geni utiču na naše zdravlje?

Ljudsko telo se sastoji od oko 50 biliona pojedinačnih ćelija. Većina ovih ćelija ima jezgro, koje sadrži 46 hromozoma. Najveći deo čovekovih gena – DNK nalazi se upravo u hromozomima.

DNK, genetski kod, predstavlja nacrt ljudskog tela i sastoji se od približno 3,1 milijarde molekula Otprilike 1% ovog koda čini gene.