lb2

Nova generacija zdravstvene zaštite

Genetske osobine mogu uticati na naše zdravlje.

Iako neke genetske greške u svim slučajevima uzrokuju bolest, većina genetskih osobina samo povećava rizik od razvoja bolesti. Na primer, osoba može imati gene koji povećavaju rizik od dijabetesa. Međutim, to ne znači da će se bolest razviti kod svih kod kojih postoji rizik od dijabetesa. Pravilnom ishranom i vežbanjem ti rizici se mogu smanjiti. Neke genetske osobine mogu uzrokovati bolest samo ako ih pokrene određeni uticaj životne sredine. Na primer, intolerancija na laktozu je genetsko stanje koje kod osobe koja pije mleko izaziva probleme sa varenjem. Osoba sa intolerancijom na laktozu, koja nikada ne pije mleko neće imati ove simptome.

Zahvaljujući najnovijim tehnologijama, sada je moguće testirati određene gene kako biste utvrdili da li imate genetske osobine povezane sa različitim bolestima. Na osnovu rezultata analize možemo razviti program prevencije, koji značajno smanjuje lični rizik od bolesti i pomaže Vam da ostanete zdravi.

Zdrav način života smanjiće rizik od mnogih bolesti bez obzira da li imate određene informacije o svojim genetskim osobinama. Pomoću naših analiza pružamo Vam dodatne informacije koje mogu ukazati na promene u vašem načinu života a koje nisu deo standardnih medicinskih saveta. Primera je mnogo, ali jedna od osobina koje testiramo je gen koji dovodi do poremećaja metabolizma gvožđa. Ako imate ovu osobinu, ne smete uzimati suplemente gvožđa, jer bi se gvožđe akumuliralo i uzrokovalo po život opasnu bolest zvanu hemohromatoza.

WellGen blog