lb2

The science of living longer

WellGen genetske analize

Pomažemo Vam da živite duže, zdravije i srećnije. Zakažite besplatne konsultacije i upoznajte sebe kroz WellGen koncept.

.

Nikola Nikolić

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

.

Petar Petrović

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

.

Jovan Jovanović

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

The science of living longer

WellGen genetske analize

Pomažemo Vam da živite duže, zdravije i srećnije. Zakažite besplatne konsultacije i upoznajte sebe kroz WellGen koncept.

Pozovite nas

Genetske analize wellgen beograd

Genetske analize

Analize koje obezbedjujemo za klijente u saradnji sa prestižnim licenciranim ustanovama, ispituju genetske pretnje i varijacije na relevantnim genima sa aspekta predisponiranih zdravstvenih rizika, a sve u zavisnosti od individualnih potreba klijenta.

Genetske analize su samo početni korak u uspostavljanju kontrole nad svojim zdravljem. Rezultati analize sadrže detaljan opis ispitivanih genetskih varijacija, personalizovane preporuke za prevenciju bolesti ili konkretnog poremećaja, kao i farmakogenetski izveštaj ukoliko je taj aspekt relevantan u okviru pojedine analize.

Takodje, rezultati pojedinih analiza sadrže i preporuke za adekvatan režim ishrane i suplementacije, kao i druge preporuke u zavisnosti od ispitivane genetske predispozicije ili pretnje.

Rezultati analiza se mogu koristiti za prevenciju bolesti, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti, odnosno pojave odredjenog zdravstvenog problema.

genetske-analize-WellGen-Beograd

Zdravstvene genetske analize

DNA health control

Analize za prevenciju kardiovaskularnih bolesti

Tromboza je bolest koja dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka u krvnim sudovima. Krvni ugrušci mogu kompromitovati ili potpuno blokirati dotok krvi u zahvaćeni deo organizma i do vitalnih organa (poput mozga i srca), a u najtežim slučajevima mogu biti i rizični po život obolelog.

Posledice i razvoj bolesti zavise od lokacije zahvaćenog područja. Najčešći pojavni oblik bolesti jeste smanjena cirkulacija krvi u nogama zbog nastalih krvnih ugrušaka.

Posebno rizične situacije uključuju pacijente, koji su usled komorbiditeta duže nepokretljivi ili smanjeno pokretljivi, kao i trudnoću, kardiovaskularne bolesti, odredjene kancerogene i druge bolesti koje su povezane sa gubitkom telesnih tečnosti. Odredjeni medikamenti takodje mogu imati sporedne štetne efekte, povezane sa Trombozom.

Medjutim, rizik od oboljevanja od Tromboze može biti uvećan i odredjenim genetskim varijacijama, te je od velike važnosti proveriti ove rizike blagovremeno i preduzeti adekvatne preventivne mere. Pored toga, ova analiza obuhvata i farmakogenetsku sekvencu (procenu adekvatnih lekova za lečenje bolesti shodno utvrdjenom genetskom profilu pacijenta).

Genetska analiza Thrombo Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Tromboze i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Thrombo Detect

 • Analiza 3 relevantna gena i procena individualnih rizika za nastanak arterijske ili venske Tromboze;
 • Procena efikasnosti 13 referentnih lekova prema utvrdjenom individualnom genetskom profilu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Holesterol i trigliceridi su vitalne masti koje naše telo koristi za izgradnju ćelijskih membrana, skladištenje energije, apsorpciju odredjenih vitamina i stvaranje hormona. Ove masti su toliko neophodne organizmu da ih telo čak samo proizvodi, a potom ih preko cirkulacije krvi distribuira kroz ceo organizam i koristi za reprodukciju ćelija. Oko 70% holesterola organizam sam proizvodi, a 30% dolazi iz konzumirane hrane.

Vrednost holesterola u krvi se povećava sa svakim obrokom, te telo ima precizan regulacioni mehanizam za održavanje nivoa holesterola u krvi u normalnim vrednostima.

Holesterol koji se krvotokom doprema do jetre (HDL), naziva se “dobrim” holesterolom, a holesterol koji jetra vraća u krvotok (LDL), naziva se “lošim” holesterolom. Odnos ova dva holesterola je od ključne važnosti za zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Visok nivo holesterola u krvi može izazavati Aterosklerozu (stanje krvnih sudova koje podrazumeva disfunkciju endotela krvnog suda, vaskulitis, nakupljanje lipida, holesterola, kalcijuma i ćelijskih elemenata unutar zida krvnog suda, formiranje plaka, vaskularno remodelovanje, akutnu i hroničnu opstrukciju lumena krvnog suda, poremećen protok krvi i smanjenu oksigenaciju ciljanih tkiva).

Kardiovaskularne bolesti su široko rasprostranjene, a njihovoj pojavi doprinose brojni faktori rizika, vezani u najvećem broju slučajeva za metabolizam masti u organizmu (gojaznost, dijabetes, povišeni krvni pritisak, prekomerna konzumacija alkohola, pušenje, nedostatak fizičke aktivnosti i druge situacije koje se mogu pripisati nezdravom načinu života).

Medjutim, i odredjeni geni su zaduženi za regulaciju nivoa holesterola i triglicerida u krvi, te pojedine genetske varijacije mogu znatno povećati rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti.

Zbog toga je od velike važnosti proveriti ove rizike blagovremeno i preduzeti adekvatne preventivne mere za adekvatan metabolizam masti, i to shodno individualnim predisponiranim rizicima. Pored toga, ova analiza obuhvata i farmakogenetsku sekvencu (procenu adekvatnih lekova za lečenje bolesti shodno utvrdjenom genetskom profilu pacijenta).

Genetska analiza Cardiovascular Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Kardiovaskularnih bolesti i daje smernice za prevenciju. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Cardiovascular Detect

 • Analiza varijacije preko 18 relevantnih gena i procena individualnih rizika za pojavu bolesti kardiovaskularnog sistema;
 • Procena efikasnosti 117 referentnih lekova prema utvrdjenom individualnom genetskom profilu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti. režim ishrane i unos mikronutritijenata, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Visok krvni pritisak (Hipertenzija) u početnim fazama bolesti najčešće ne daje upadljive simptome, te se obično otkrije kada su potencijalno već nastala oštećenja kardiovaskularnog sistema. Procenjuje se da 29% svetske populacije pati od ove bolesti, a inače krvni pritisak normalno ima tendenciju da se povećava sa godinama starosti. Neki od simptoma bolesti su jutarnja glavobolja, nesvestica, mučnina, krvarenje iz nosa, zamor, nesanica.

Hipertenzija je najveći rizik za razvoj Ateroskleroze (stanje krvnih sudova koje podrazumeva disfunkciju endotela krvnog suda, vaskulitis, nakupljanje lipida, holesterola, kalcijuma i ćelijskih elemenata unutar zida krvnog suda, formiranje plaka, vaskularno remodelovanje, akutnu i hroničnu opstrukciju lumena krvnog suda, poremećen protok krvi i smanjenu oksigenaciju ciljanih tkiva).

Ovaj rizik se dodatno uvećava ako su prisutni i drugi faktori rizika za razvoj bolesti (napr. gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti, pušenje i ishrana koja obiluje solju). Rezutat nelečene Hipertenzije su često kardiovaskularna oboljenja poput koronarne bolesti (CHD), srčanog udara, otkazivanja srca, otkazivanja bubrega, vaskularnih bolesti. Kardiovaskularna oboljenja uzrokuju oko 15% smrtnih slučajeva u muškoj populaciji i oko 50% smrtnih slučajeva od ukupnog registrovanog broja u ženskoj populaciji.

Osim Ateroskleroze, hronično povišen krvni pritisak takodje izaziva oštećenja srčanog mišića (srčani mišić postaje tanji i zategnutiji i ne ponaša se adekvatno u dijastolnoj fazi), a što se manifestuje slabijim ispunjavanjem srca krvlju. Takodje, ukoliko se ne leči, povišeni krvni pritisak može izazavati oštećenja mrežnjače oka i bubrega.

U 90% slučajeva Hipertenzija nije uzrokovana organskom bolešću i deluje kao da se javila bez očiglednog razloga. Medjutim, pored spoljnih faktora rizika i odredjene genetske varijacije mogu znatno povećati rizik od pojave Hipertenzije. Zbog genetskih varijacija sklonost ka ovoj bolesti može biti različita od osobe do osobe i pored toga što one imaju identičan životni stil. Iz ovog razloga od velike je važnosti proveriti ove rizike blagovremeno i preduzeti adekvatne preventivne mere.

Analiza Hypertension Detect obuhvata i farmakogenetsku sekvencu (procenu adekvatnih lekova za lečenje bolesti shodno utvrdjenom genetskom profilu pacijenta).

Genetska analiza Hypertension Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Hipertenzije i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Hypertension Detect

 • Analiza varijacije 4 relevantna gena i procena individualnih rizika za pojavu Hipertenzije;
 • Procena efikasnosti preko 65 relevantnih lekova prema utvrdjenom individualnom genetskom profilu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, režim ishrane i unos mikronutritijenata, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Onkogenetika

Karcinom dojke je najčešći karcinom u ženskoj populaciji, a broj registrovanih slučajeva gotovo da se udvostručio u poslednjih 50 godina. Iako se stopa smrtnosti neprestano smanjuje zahvaljujući napretku moderne medicine, ipak i dalje više žena umire od Karcinoma dojke nego od bilo kog drugog karcinoma.

U većini slučajeva Karcinom dojke uzrokovan je nepovoljnom interakcijom genetskih predispozicija i spoljnih faktora, ali smatra se da oko 58% slučajeva ove bolesti nastaje usled genetskih varijacija relevantnih gena.

Analizom Breast Health Detect mogu se utvrditi genetske predispozicije za oboljevanje od Karcinoma dojke i blagovremeno preduzeti adekvatne preventivne mere, i to posebno u delu režima ishrane i zdravog životnog stila.

Pored toga, ova analiza obuhvata i farmakogenetsku sekvencu (procenu adekvatnih lekova za lečenje eventualne bolesti, a shodno utvrdjenom genetskom profilu pacijenta).

Genetska analiza Breast Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Karcinoma dojke i daje smernice za prevenciju bolesti.

Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Breast Health Detect

 • Analiza 10 relevantnih genetskih varijacija i procena individualnog rizika od oboljevanja od Karcinoma dojke;
 • Verifikacija tolerancije na 66 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Karcinom prostate je jedan od najčešćih karcinoma u muškoj populaciji i zauzima 3. mesto po stopi smrtnosti, a smatra se da će kod oko 15% odrasle muške populacije svakako u nekom momentu biti dijagnostifikovana ova bolest.

Rizik od oboljevanja od Karcinoma prostate se značajno povećava sa godinama, a zbog čega se preporučuju redovni pregledi prostate od 45. godine života nadalje. Rano dijagnostifikovanje ove bolesti može dovesti do uspešnog izlečenja.

Pored Karcinoma prostate, Benigna hiperplazija prostate (BPH) je česta pojava u muškoj populaciji. BPH predstavlja nekancerogeno uvećanje žlezde zbog abnormalnog rasta odredjenih ćelija tkiva žlezde, a uzrokovano je genetskim faktorima i životnim stilom. Oko 10-20% muškaraca u dobu od 50-59 godina života pati od ovog problema, kao i 25-35% mušaraca u dobu od 60-69 godina. Za razliku od simptoma Karcinoma prostate, simptomi BPH se razvijaju veoma brzo, a ovo stanje može zbog zadržavanja urina u urinarnom traktu ugroziti i bubrege.

Simptomi Karcinoma prostate se po pravilu pojavljuju tek u odmakloj fazi bolesti, onda kada karcinom zahvati okolne limfne čvorove, a manifestuju se kao otežano uriniranje, bol u kostima, gubitak telesne težine i anemija. Ukoliko se lečenje Karcinoma prostate započne u ranoj fazi bolesti (pre širenja na okolna tkiva), stopa preživljanja narednih 5 godina iznosi oko 90%, a posle širenja kancera iznosi samo oko 35%. Procenjuje se da se kod oko 20% dijagnostifikovanih pacijenata bolest završi smrtnim ishodom, a da je kod oko 1/2 ukupno dijagnostifikovanih slučajeva bolest uzrokovana genetskim varijacijama.

Iz ovog razloga blagovremena analiza relevantnih genetskih varijacija može biti od velikog značaja za pouzdanu procenu individualnog rizika od oboljevanja i blagovremenog preduzimanja adekvatnih preventivnih mera.

Genetska analiza Prostate Health Detect takodje obuhvata i farmakogenetiku (procenu efikasnosti lekova i procenu i individualne tolerancije na raspoložive medikamente za slučaj pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Prostate Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Karcinoma prostate i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Prostate Health Detect

 • Analiza 10 relevantnih genetskih varijacija i procena individualnog rizika od oboljevanja od Karcinoma prostate;
 • Verifikacija tolerancije na 43 referentnih leka;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Karcinom pluća je jedan od najćešćih dijagnostifikovanih karcinoma, sa izuzetno visokom stopom smrtnosti. U pitanju je drugi najčešći uzrok smrti od raka u ženskoj populaciji i najčešći u muškoj populaciji. Visoka stopa smrtnosti rezultat je, izmedju ostalog, i kasnog otkrivanja bolesti.

Najznačajnijim faktorom rizika za oboljevanje od Karcinoma pluća smatra se pušenje (procenjuje se da je pušenje uzrok oboljevanja u čak 85% svih dijagnostifikovanih slučajeva).

Dodatni rizici vezani su za agense iz aero okruženja, a koji danas sve više dobijaju na značaju s obzirom na aktuelni status kvaliteta vazduha na našim prostorima. U normalnim situacijama, odnosno pri normalnim vrednostima aero zagadjenja, naš organizam uspešno održava funkcionalan proces detoksikacije, a pluća i imuni sistem efikasno reaguju na štetne agense iz vazduha i adekvatno ih neutrališu. Kapacitet ovih procesa je individualan i zavisi od genetskog profila osobe, a situaciju dodatno usložnjava individualna izloženost zagadjenju vazduha prema mikro karakteristikama lokacije na kojoj živimo.

Iz navedenih razloga, prevencija (ili bar rano otkrivanje oboljenja) je od izuzetno velikog značaja za ishod bolesti, a upravo to je cilj genetske analize Lung Health Detect.

Pored utvrdjivanja genetskog profila pacijenta, odnosno utvrdjivanja postojanja eventualnih genetskih predispozicija za oboljevanje od Karcinoma pluća, rezultati ove analize takodje obuhvataju i farmakogenetiku (procenu efikasnosti lekova i procenu individualne tolerancije na raspoložive medikamente za slučaj pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Lung Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Karcinoma pluća i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Lung Health Detect

 • Analiza 5 gena relevantnih za rizike od pojave bolesti i procena individualnog rizika od oboljevanja od Karcinoma pluća;
 • Verifikacija tolerancije na 40 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

U velikom broju slučajeva Karcinom kože se relativno lako može dijagnostifikovati blagovremeno, odnosno u ranoj fazi, i u tom slučaju se i uspešno leči. Medjutim, ovo oboljenje se često lokalizovano i neprimetno razvija i pacijent počinje osećati promene tek kada se Karcinom kože proširi. Iz ovog razloga su redovni preventivni pregledi izuzetno značajni za rano dijagnostifikovanje bolesti i blagovremeno lečenje.

Glavnim uzrokom za pojavu ove bolesti smatra se prekomerna izloženost UV zračenjima, zbog čega su ugroženi pogotovo ljudi iz profesija vezanih za rad na otvorenom prostoru (u gradjevinarskoj branši ova bolest je čak priznata kao profesionalno oboljenje).

Osim navedenog spoljnog faktora rizika za oboljevanje od Karcinoma kože, i genetski profil pacijenta, odnosno postojanje eventualnih genetskih predispozicija, mogu predstavljati značajan faktor rizika. Upravo te genetske predispozicije se utvrdjuju analizom Skin Health Detect.

Rezultati ove analize takodje obuhvataju i farmakogenetiku (procenu efikasnosti lekova i individualne tolerancije na raspoložive medikamente za slučaj pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Skin Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Karcinoma kože i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Skin Health Detect

 • Analiza 18 gena relevantnih za rizike od pojave bolesti i procena individualnog rizika od oboljevanja od Karcinoma kože;
 • Verifikacija tolerancije na 27 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Kolorektalni karcinom je jedan od najčešće registrovanih karcinoma u zapadnim industrijskim zemljama. Procenjuje se da se ova bolest javlja kod oko 6% odrasle populacije, a muška populacija je u većem riziku nego ženska populacija.

Veliki broj faktora rizika za razvoj Kolorektalnog karcinoma potiče iz okruženja, a verovatnoća oboljevanja raste sa godinama. Rizik od pojave bolesti uvećava eventualni nedostatak vitamina D i prisustvo polipa u digestivnom traktu, ali takodje i genetske predispozicije na različite bolesti digestivnog trakta (Ulcerativni colitis, Kronova bolest). Ključnim faktorom rizika za razvoj Kolorektalnog karcinoma ipak se smatra način ishrane (napr., svakodnevno konzumiranje crvenog mesa uvećava ovaj rizik za 49% na svakih 100 gr namirnice, a konzumiranje kobasičarskih proizvoda za 70%; medjutim, rizik može biti smanjen za 40% svakodnevnim unosom dovoljne količine biljnih vlakana). Takodje, nezdrave životne navike (poput pušenja), kao i gojaznost, dodatno uvećavaju rizik od pojave ove bolesti.

Kolorektalni karcinom najčešće ostaje neotkriven u ranoj fazi bolesti, što kompromituje blagovremeni početak lečenja. Simptomi koji se mogu pojaviti u odmaklim fazama bolesti su sledeći: krv ili sluz u stolici, stomačni grčevi, specifičan oblik stolice, dijareja ili konstipacija, nadutost, anemija, umanjene fizičke performanse, zamor i opšta slabost organizma, gubitak telesne težine.

Opšte preporuke za prevenciju bolesti podrazumevaju: održavanje normalne telesne težine, uravnoteženu ishranu, izbegavanje konzumiranja namirnica sa visokim sadržajem masti i šećera, konzumiranje namirnica sa većom količinom biljnih vlakana, što redje konzumiranje crvenog mesa i što češće konzumiranje ribe, izbegavanje alkohola, redovno vežbanje i održavanje adekvatne koncentracije vitamina D3 u organizmu.

Takodje se preporučuje redovan skrining (od 50 godine jednom godišnje hemijska laboratorijska analiza stolice i imunološka analiza stolice; od 55 godine kolonoskopija na svakih 5-10 godina).

Procena individualnog rizika od oboljevanja od Kolorektalnog karcinoma na bazi genetskog profila i ukupni rezultati i preporuke iz analize Colon Health Detect mogu značajno doprineti adekvatnoj prevenciji, ali i uspešnijem lečenju bolesti (zahvaljujući farmakogenetskoj sekvenci koja je uključena u analizu).

Genetska analiza Colon Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Kolorektalnog karcinoma i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Colon Health Detect

 • Analiza 17 gena relevantnih za rizike od pojave bolesti i procena individualnog rizika od oboljevanja od Kolorektalnog karcinoma;
 • Verifikacija tolerancije na 32 referentna leka;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Analize za prevenciju muskuloskeletnih bolesti

Osteoporoza je česta bolest kostiju, koja se po pravilu razvija u poznijim godinama i uzrokuje gubitak koštane mase i poroznost kostiju. Kosti dostižu maksimalnu gustinu oko tridesete godine života, a potom se gustina progresivno smanjuje sa godinama.

Rizik od razvoja Osteoporoze je znatno veći u ženskoj populaciji nego u muškoj. Oko 80% slučajeva bolesti se pojavljuje kod žena u vreme menopauze, a smatra se da na svake 3 ženske osobe u životnom dobu preko 50 godina, kod 1 osobe bude dijagnostifikovana Osteoporoza. Kod ženske populacije razlog za ove promene na kostima vezane su za hormonalni status (poznato je da estrogen igra važnu ulogu u formiranju koštane mase, te su posebno u riziku žene koje su tokom života imale smanjen nivo estrogena iz bilo kojih zdravstvenih razloga). U muškoj populaciji bolest se najčešće javlja u životnom dobu oko 70 godina.

Razvoj bolesti mogu značajno ubrzati loša ishrana i nezdrave životne navike. Osim adekvatnog učešća kalcijuma u ishrani, za prevenciju bolesti takodje je značajna uloga mnogih drugih mikronutrijenata (minerala, aminokiselina i vitamina, a posebno vitamina D).

Osim navedenih faktora rizika za pojavu Osteoporoze, i odredjene genetske varijacije mogu uticati na redukciju gustine kostiju i samim tim i uvećati rizik od ove bolesti, kao i preloma kostiju (posebno preloma kostiju kuka i ramena). Iz tog razloga, analiza Bone Health Detect se bavi procenom genetskih predispozicija i individualnog rizika za oboljevanje od Osteoporoze, a rezultati analize daju i smernice za preduzimanje adekvatnih preventivnih mera.

Analiza Bone Health Detect takodje uključuje i farmakogenetiku (procenu efikasnosti i individualne tolerancije na raspoložive medikamente u slučaju kasnije pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Bone Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Osteoporoze i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Bone Health Detect

 • Analiza varijacije 4 relevantna gena i procena individualnog rizika od pojave Osteoporoze;
 • Procena efikasnosti 26 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Upalni procesi na zglobovima mogu dovesti do više teških oboljenja, od kojih se neka razvijaju već u mladosti i značajno umanjuju kvalitet života obolelog. Najčešće oboljenje medju reumatoidnim upalnim bolestima je Reumatoidni artritis.

Teži slučajevi mogu dovesti do teškog progresivnog gubitka pokretljivosti zglobova ili čak do invaliditeta. S obzirom na tešku kliničku sliku, hroničan karatker oboljenja i sve aspekte procesa lečenja, izuzetno je važno blagovremeno otkriti rizike od pojave bolesti i primeniti adekvatnu profilaksu, ili bar otkriti oboljenje u što ranijoj fazi.

Poznato je da odredjene kompromitacije imunog sistema mogu uzrokovati upalne procese na zglobovima, a isto tako i različite povrede i drugi spoljni faktori. Medjutim, i genetski profil pacijenta i varijacije na relevantnim genima igraju značajnu ulogu kao faktor rizika za ovu vrstu zdravstvenih problema.

Blagovremena analiza relevantnih genetskih varijacija može biti od velikog značaja za pouzdanu procenu individualnog rizika od oboljevanja i blagovremeno preduzimanje adekvatnih preventivnih mera.

Genetska analiza Joint Health Detect obuhvata i farmakogenetiku (procenu efikasnosti i individualne tolerancije na raspoložive medikamente u slučaju kasnije pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Joint Health Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za pojavu Reumatoidnog artritisa i drugih upalnih bolesti zglobova i daje smernice za prevenciju. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Joint Health Detect

 • Analiza 2 relevantna gena i procena individualnog rizika za pojavu Reumatoidnog artritisa i drugih upalnih bolesti zglobova;
 • Verifikacija individualne tolerancije na 56 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Analize za prevenciju mentalnih bolesti

Alzheimerova bolest obično se javlja kod ljudi starijih od 65 godina. Bolest izaziva odumiranje moždanih ćelija, zbog čega nastupa progresivni gubitak kognitivnih sposobnosti.

Prvi simptomi (poput povremenih problema sa kratkotrajnim pamćenjem ili razumevanjem govora) mogu postati vidljivi oko 8 godina pre nego što je moguća pouzdana dijagnoza. Od 24 miliona pacijenata sa demencijom širom sveta, oko 60% njih pati i od Alzheimerove bolesti.

Zasad nije jasno utvrdjeno šta uzrokuje Alzheimerovu bolest, niti postoji lek, ali se zna da odredjeni genetski defekti mogu značajno povećati rizik od pojave bolesti.

Ovom genetskom analizom moguće je utvrditi postojanje predispozicija za oboljevanje i shodno tome preduzeti odgovarajuće preventivne mere. Prevencija obuhvata redovne fizičke aktivnosti (napr. vežbanje 15 minuta dnevno 3 puta nedeljno može smanjiti rizike čak za 40%), trening pamćenja, socijalizacija, izbegavanje rizika poput pušenja, adekvatan režim ishrane i redovan unos antioksidanata (posebno vitamina C, vitamina E, beta-karotena), redovnu kontrolu nivoa holesterola u krvi i krvnog pritiska.

Genetska analiza Alzheimer Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Alzheimerove bolesti i daje smernice za prevenciju. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Alzheimer Detect

 • Analiza 2 gena relevantna za rizike od pojave Alzheimerove bolesti;
 • Verifikacija tolerancije na 75 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Depresija je jedna od najčešćih mentalnih bolesti. Procenjuje se da oko 7% odrasle svetske populacije pati od Depresije i sa njom povezanih simptoma. Depresija može trajati godinama i dovesti do značajnog smanjenja kvaliteta života.

Mogući simptomi koji ukazuju na Depresiju, moraju biti provereni specijalistički pregledom, i to posebno ako se više njih pojavi istovremeno ili pojedini simptomi traju duže vreme (napr. uporan osećaj tuge, anksioznosti ili praznine; beznadežnost ili pesimizam; preosetljivost; osećaj krivice ili bespomoćnosti; gubitak interesa za hobije; opšta slabost organizma; usporeni pokreti ili usporen govor; tremor ili nemir; gubitak koncentracije, pamćenja ili sposobnosti za donošenje odluka; problemi sa zaspivanjem; povećanje telesne težine bez jasne geneze; bolovi u telu, glavobolja ili probavne smetnje bez očiglednog razloga; pomisli o smrti ili samoubistvu).

Mnogi faktori različite prirode mogu biti uzrok Depresije ili igrati značajnu ulogu u razvoju različitih psiholoških problema, ali ono što je takodje poznato je da i specifične genetske varijacije imaju značajan uticaj na stepen rizika pojedinca od pojave bolesti.

Depression Detect analiza ispituje varijacije gena koji su relevantni u ovom kontekstu i daje ključne informacije za efikasnu prevenciju, procenu stvarnih rizika od oboljevanja i lečenje bolesti.

Genetska analiza Depression Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Depresije i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Depression Detect

 • Analiza 8 gena relevantnih za rizike od pojave Depresije;
 • Verifikacija tolerancije na 59 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Šizofrenija je mentalna bolest sa hroničnim tokom i teškom kliničkom slikom, koja utiče na procese razmišljanja, osećanja i ponašanja bolesne osobe, a može dovesti do potpunog gubitka dodira sa stvarnošću. Šizofrenija po pravilu ima dramatičan uticaj na život kako samog pacijenta, tako i njegove okoline.

Simptomi bolesti mogu se javiti u 3 sledeće kategorije: *pozitivni simptomi (halucinacije, deluzije i kompromitovana pokretljivost); *negativni simptomi (ravna linija emocija, smanjen osećaj zadovoljstva, nesposobnost održavanja bilo kakve aktivnosti, smanjenje verbalne komunikacije sa okolinom); *kognitivni simptomi (smanjena sposobnost razumevanja kompleksnih koncepata i donošenja racionalnih odluka; teškoće u fokusiranju; nesposobnost korišćenja tek usvojenih informacija u kratkom periodu posle saznavanja istih).

Uzroci Šizofrenije nisu naučno precizno utvrdjeni, ali preovladjuje uverenje da je bolest rezultat uzajamnog delovanja psihosocijalnih i bioloških uzroka.

U delu bioloških uzroka, smatra se da Šizofrenije ima značajnu genetsku podlogu i da genetski profil osobe krije predispozicije za oboljevanje. Iz ovog razloga, blagovremeno otkrivanje eventualno nasledjenih predispozicija može biti od ključnog značaja za prevenciju bolesti i kontrolu rizika.

Genetska analiza Schizophrenia Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Šizofrenije i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Schizophrenia Detect

 • Analiza 4 gena relevantna za rizike od pojave Šizofrenije;
 • Verifikacija tolerancije na 51 referentni medikament;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • enetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Analize za prevenciju bolesti gastrointestinalnog trakta

Upalna bolest creva (IBD) je opšti sveobuhvatan termin koji se koristi za opisivanje poremećaja koji podrazumevaju hroničnu upalu vašeg digestivnog trakta. Tipovi IBD-a obuhvataju: Ulcerativni kolitis- Ovo stanje podrazumeva upale i rane (čireve) duž površne obloge vašeg velikog creva (debelog creva) i rektuma. Kronova bolest- Ovaj tip IBD-a karakteriše zapaljenje obloga vašeg digestivnog trakta, koje često može da uključuje dublje slojeve digestivnog trakta.

Kronova bolest je hronična i progresivna inflamatorna bolest creva, koja se odražava na ceo gastrointestinalni trakt. Uzrok bolesti je abnormalna imuno reakcija, koja rezultuje višestrukim inflamatornim procesima u tankom i debelom crevu i simptomima poput stomačnih bolova, dijareje, gubitka težine i stalne iscrpljenosti. Ovi inflamatorni procesi oštećuju tkiva u crevima, a takodje kompromituju bio-hemijske procese u digestivnom traktu.

Procenjuje se da na svakih 700 ljudi 1 osoba boluje od ove bolesti, a okidač za oboljevanje mogu biti varijacije intestinalnog gena 1 (NOD2). Ovaj gen je uključen u funkcije imunog sistema. Simptomi se najčešće pojavljuju prvi put u životnoj dobi 16-35 godina i kod osoba starijih od 60 godina. Tok bolesti po pravilu ima naizmeničan ritam, u kom se smenjuju periodi remisije i periodi jakog manifestovanja simptoma.

Trenutno raspoloživi protokoli lečenja Kronove bolesti se svode na ublažavanje akutnih simptoma, korišćenje imunosupresiva radi kontrolisanja imuno reakcije i sprečavanja razvoja bolesti, kao i na tretiranje nastalih komplikacija (fistule, perforacija zidova creva).

S obzirom da Kronova bolest često ostaje nedijagnostifikovana, a da može imati uzroke u genetskim varijacijama gena NOD2, ova genetska analiza se preporučuje osobama sklonim probavnim smetnjama, i to iz razloga što se takve stalne smetnje smatraju rizikom za razvoj Kronove bolesti.

Osim utvrdjivanja genetskih predispozicija za oboljevanje od Kronove bolesti i preporuka za prevenciju, ova analiza obuhvata i izuzetno važnu farmakogenetsku sekvencu (procenu adekvatnih lekova za slučaj kasnije pojave bolesti, a shodno utvrdjenom genetskom profilu pacijenta).

Genetska analiza IBD Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Kronove bolesti i daje smernice za prevenciju. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

IBD Detect

 • Analiza varijacije 3 relevantna gena i procena individualnih rizika za pojavu Kronove bolesti;
 • Procena efikasnosti 21 relevantnog leka prema utvrdjenom individualnom genetskom profilu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Intolerancija na gluten (Celijakija) postaje sve češći zdravstveni problem u opštoj populaciji i smatra se da već pogadja 1% globalnog stanovništva. Bolest se može pojaviti u bilo kom starosnom dobu, ali se najčešće manifestuje ili u momentu kada se u ishranu odojčeta uvodi čvrsta hrana ili u životnom dobu od 30-40 godina. Ženska populacija je češće pogodjena ovom bolešću nego muška.

Intolerancija na gluten je često praćena komorbiditetima (Dijabetes tip 1, Anemija i Osteoporoza), a dodatno uz ovaj poremećaj se može razviti i Intolerancija na laktozu.

Simptomi intolerancije na gluten su smetnje u digestivnom traktu (dijareja, nadimanje stomaka, bolovi u želucu), hronični zamor, bolovi u mišićima, izolovani slučajevi povraćanja, gubitak apetita, gubitak telesne težine. Ove smetnje su rezultat reakcije našeg imunog sistema na gluten (imuni sistem klasifikuje gluten u crevima kao opasan agens i pokreće imuni odgovor sličan odgovoru na bakterijske infekcije).

Ukoliko osoba, koja ima ovaj poremećaj, nastavi godinama da unosi gluten u organizam, onda može doći do teških oštećenja creva. Oštećenje creva dovodi do toga da organizam ne može da apsorbuje ključne nutrijente, što rezultira kritičnim deficitom vitamina i minerala. U najtežim slučajevima, posledica nelečene Celijakije može biti i pojava tumora na različitim lokacijama u organizmu. 

Trenutno ne postoji lek za Celijakiju, a protokol lečenja se svodi na gluten-free režim ishrane do kraja života i adekvatnu suplementaciju. Medjutim, naučno je utvrdjeno da su 2 specifične varijacije na relevantnim genima odgovorne za razvoj ove bolesti, te je utvrdjivanje genetskih predispozicija za Celijakiju od ključne važnosti za blagovremenu prevenciju bolesti.

Genetska analiza Gluten Detect ispituje genetske pretnje i daje procenu individualnog rizika za pojavu bolesti, kao i konkretne preporuke za prevenciju i adekvatan režim ishrane i suplementacije.

Genetska analiza Gluten Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama za intoleranciju na gluten i o individualnim rizicima za razvoj Celijakije, te daje smernice za prevenciju bolesti.

Gluten Detect

 • Analiza 2 relevantna gena i procena individualnog rizika od pojave intolerancije na gluten i Celijakije;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Intolerancija na laktozu je najčešći oblik intolerancije na hranu u evropskim zemljama, a procenjuje se da je na svakih 6 osoba bar 1 osoba pogodjenja ovim poremećajem.
Pre nego se laktoza apsorbuje u krvotok, ona mora biti razgradjena u intestinalnom traktu specifičnim enzimom (lactasa).

Ovaj enzim se normalno proizvodi u crevima odojčadi, kako bi digestivni trakt mogao variti majčino mleko. Medjutim, kako se ishrana odojčeta menja postepenim uvodjenjem čvrste hrane, digestivni trakt se adaptira za varenje dgugih namirnica i istovremeno se u crevima odojčeta redukuje produkcija enzima lactasa. Iz ovog razloga, čak i mala deca, koja u početku imaju sposobnost razgradjivanja laktoze, vremenom postaju sve intolerantnija na nju.

Nerazgradjena laktoza je idealan izvor nutrijenata za bakterijsku kolonizaciju creva. Ukoliko se broj bakterija u crevima uveća preko normalnog nivoa, varenje laktoze će imati kisele sporedne produkte i proces fermentacije će dovesti do stvaranja gasova u crevima. Simptomi intolerancije na laktozu se razlikuju od osobe do osobe, a mogu uključivati nadimanje stomaka, dijareju, stomačne greve i neke nespecifične simptome (poput hroničnog umora i dermatoloških problema).

Većina ljudi je intolerantna na laktozu. Medjutim, kod onih koji imaju odredjenu genetsku varijaciju, enzim lactase će se stvarati u intestinalnom traktu i posle detinjstva, te takve osobe mogu bez ikakvih smetnji konzumirati mlečne proizvode.

Režim ishrane bez namirnica, koje sadrže laktozu, je svakako adekvatna prevencija ovog digestivnog poremećaja. Na žalost, ovaj oblik intolerancije na hranu često dugo ostaje nedijagnostifikovan, ili bude pogrešno dijagnostifikovan, a zato što težina simptoma zavisi od različite količine I različite učestalosti konzumiranja laktoze.

Analiza Lactose Detect otklanja nejasnoće da li se u konkretnom slučaju radi o intoleranciji na laktozu i daje procenu individualnog rizika za pojavu ovog poremećaja. U analizu su uključene personalizovane preporuke za prevenciju bolesti i preporuke za adekvatan režim ishrane i suplementacije.

Genetska analiza Lactose Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama za Intoleranciju na laktozu i o individualnim rizicima za razvoj ovog poremećaja, te daje smernice za prevenciju bolesti.

Lactose Detect

 • Analiza 1 relevantnog gena i procena individualnog rizika od pojave Intolerancije na laktozu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Analize za prevenciju bolesti očiju

Glaukom je česta bolest oka, koja uzrokuje nepovratno oštećenje fotoreceptora i nervnih vlakana u oku, pa čak dovodi i do potpunog gubitka vida kod oko 10% obolelih. Većina pacijenata dugo ne prepoznaje simptome bolesti, jer se ona razvija vrlo sporo i upadljivi simptomi se manifestuju tek u odmaklim stadijumima oboljenja. Glaukom nastaje zbog disfunkcionalnog regulisanja stvaranja i eliminisanja očnih fluida, odnosno poremećaja u oticanju očnih fluida iz oka. Očni fluid normalno otiče iz oka kroz deo koji se naziva komorni ugao. S obzirom da oko predstavlja zatvorenu strukturu, ukoliko dodje do blokiranja komornog ugla, onemogućena je eliminacija očnih fluida, te očni pritisak raste i dovodi do oštećenja nervnih vlakana u oku.

Rana dijagnostika ove bolesti je izuzetno važna, jer pravovremeni tretman u većini slučajeva može pouzdano sprečiti trajna oštećenja fotoreceptora i nervnih vlakana u oku, pogotovo što se prve teškoće sa vidom mogu javiti tek kada već odumre oko 95% ćelija u oku.

Takodje, pouzdano se zna da odredjene genetske varijacije mogu presudno uticati na razvoj ove bolesti, zbog čega je potrebno blagovremeno utvrditi eventualne genetske predispozicije i preduzeti adekvatne preventivne mere, te na taj način optimalno upravljati rizicima od pojave bolesti.

Genetska analiza Glaucoma Detect osim utvrdjivanja predispozicija za pojavu bolesti obuhvata i farmakogenetiku (procenu efikasnosti i individualne tolerancije na raspoložive medikamente u slučaju kasnije pojave oboljenja, a sve u skladu sa utvrdjenim genetskim profilom pacijenta).

Genetska analiza Glaucoma Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Glaukoma i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Glaucoma Detect

 • Analiza 1 relevantnog gena i procena individualnog rizika za pojavu Glaukoma;
 • Verifikacija individualne tolerancije na 17 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Starosna degeneracija makule (AMD) često se otkriva kasno. Uobičajeno vid počinje da se pogoršava u životnom dobu oko 50 godina, ali za mnoge ljude progresivni gubitak vida nije vezan isključivo za starost, nego toj progresiji doprinose i odredjenja organska oboljenja.

Ova bolest je u razvijenim zemljama najčešći razlog za gubitak vida, a procenjuje se da u globalnoj populaciji od nje pati oko 30 miliona ljudi.

Starosna degeneracija makule (AMD) se može javiti u različitim oblicima, a locirana je u odredjenom delu rožnjače oka. Rožnjača u ljudskom oku je skup fotosenzibilnih ćelija, a deo rožnjače na koji je svetlost najjače fokusirana naziva se makulom. U makuli naš vid ima najveću rezoluciju. Odumiranjem ćelija makule (koje se odvija paralelno sa procesom biološkog starenja), umanjuju se funkcije makule. Do istog procesa može doći i usled formiranja novih krvnih sudova ili nakupljanjem metaboličkih produkata u zoni makule.

Tačni uzroci Starosne degeneracije makule (AMD) nisu naučno precizno utvrdjeni, ali se smatra da rizici uključuju bolesti kardiovaskularnog sistema, pušenje, povišen krvni pritisak, lošu ishranu i ekstremno izlaganje svetlosti. Isto tako, poznato je i da varijacije na najmanje 3 gena mogu imati značajan uticaj na verovatnoću da se ova bolest razvije.

Analiza AMD Detect utvrdjuje genetske varijacije na relevantnim genima, te daje procenu individualnog rizika za pojavu ove bolesti, kao i personalizovane preporuke za prevenciju i otkrivanje simptoma AMD u ranoj fazi oboljenja.

Genetska analiza AMD Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Starosne degeneracije makule i daje smernice za prevenciju bolesti.

Joint Health Detect

 • Analiza 3 relevantna gena i procena individualnog rizika za pojavu Starosne degeneracije makule;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Ostale zdravstvene analize

Dijabetes je jedno o najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja. Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) i Medjunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation – IDF) procenjuju da 2019. godine u svetu od Dijabetesa boluje 463 miliona ljudi, a da će se broj obolelih od Dijabetesa do 2045. godine povećati na 700 miliona.

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, gde spada i naša zemlja.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od Dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva, što odgovara komparativnoj prevalenciji od 9,0%.

Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata medjunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 Dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa Dijabetesom tip 2 je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa Dijabetesom tip 1.

Rizik od razvoja bolesti Dijabetes tip 2 razlikuje se od osobe do osobe i zavisi prevashodno od eventualnih genetskih predispozicija. Na potencijalnu ekspresiju genetskih predispozicija i nastanak bolesti značajno mogu uticati neadekvatan režim ishrane, nedostatak fizičke aktivnosti, gojaznost, stres i druge nepovoljne životne okolnosti i navike.

Medjutim, na ove dodatne faktore je objektivno moguće blagovremeno uticati ukoliko imamo informacije o individualnim predisponiranim rizicima i smernice za optimalnu zdravstvenu prevenciju.

Genetska analiza Diabetes Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Dijabetesa tip 2 i daje smernice za prevenciju bolesti. Relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Diabetes Detect

 • Analiza 9 gena relevantnih za rizike od pojave bolesti Dijabetes tip 2;
 • Verifikacija individualne tolerancije na 36 referentnih lekova;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Parodontoza je široko rasprostranjena inflamatorna oralna bolest. Procenjuje se da je ovom bolešću (u kombinaciji sa karijesom) pogodjeno oko 50% odrasle globalne populacije u životnom dobu od 35-44 godina, a oko 20% populacije pati od vrlo teških oblika karijesa.

Parodontozu izazivaju bakterije iz usne duplje, tako što prodiru u desni i izazivaju upalne procese u njima, a svaki upalni proces slabi i imuni sistem. Bolest u odmakloj fazi usled degradacije tkiva u desnima može čak dovesti i do ispadanja zuba. Bolest napreduje sa godinama, te oko 40% populacije u dobu preko 65 godina života pati od teških oblika Parodontoze.

Glavni faktor koji dovodi do pojave bolesti je neadekvatna oralna higijena. U usnoj duplji se konstantno formira plak zahvaljujući udruženom dejstvu ostataka hrane, pljuvačke i bakterija. Ukoliko se plak ne uklanja redovno pranjem zuba i održavanjem oralne higijene, bakterije u usnoj duplji razgradjuju šećer iz hrane, pretvaraju ga u kiseline koje oštećuju zubnu gledj i postepeno dovode do oštećenja dentalnog materijala i pojave karijesa. Vremenom se uslovi u usnoj duplji sve više pogoršavaju i plak i zubni kamenac prodiru u desni, što izazava imuni odgovor i inflamatorni proces.

Rezultat ovog procesa je Gingivitis, koji kod osoba sa oslabljenim imunitetom na kraju dovodi do prodiranja bakterija sve do vilične kosti, i time automatski ugrožava i vezu korena zuba sa vilicom. Na ceo ovaj proces imuni sistem reaguje stvaranjem odredjenih enzima i hemijskih agenasa.

Ovakva snažna imuno reakcija se dešava tek kada opisani upalni proces napadne oralno tkivo, a tada se upala lako širi na celu vilicu. Za ovakvu agresivnost imunog odgovora su odgovorni odredjeni geni, te osobe koje imaju nepovoljne varijacije na relevantnim genima bi morale izbegavati rizike za pojavu Parodontoze. U ove rizike spadaju: neadekvatna oralna higijena; karijes i zubni kamenac; neadekvatan režim ishrane; pušenje (koje uvećava rizike za razvoj bolesti 4-6 puta); piercing na usnama, u usnoj duplji ili na jeziku. Posebna nega i oprez je dodatno potreban za vreme trudnoće, kao i kod osoba koje boluju od Dijabetesa ili iz bilo kojih razloga imaju oslabljen imunitet.

Precizni testovi poput analize Periodontitis Detect mogu pouzdano utvrditi postojanje genetskih pretnji i proceniti inidividualne rizike od pojave Parodontoze, a što je preduslov za blagovremenu i adekvatnu prevenciju bolesti.

Analizom su obuhvaćeni i rizici od odbacivanja titanijumskih implanta, do kojeg dolazi kod pacijenata sa povoljnim genetskim profilom u samo 3% slučajeva, a kod pacijenata sa nepovoljnim relevantnim genetskim varijacijama čak u 60% slučajeva.

Genetska analiza Periodontitis Detect obezbedjuje informacije o genetskim predispozicijama i rizicima za razvoj Parodontoze i daje smernice za prevenciju bolesti. Analiza takodje uključuje procenu rizika od odbacivanja titanijumskih protetičkih implanta, a relevantna farmakogenetika je uključena u cenu analize.

Periodontitis Detect

 • Analiza 5 relevantnih gena i procena individualnih rizika za pojavu Parodontoze;
 • Procena individualnog rizika od odbacivanja titanijumskih protetičkih implanta;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Rezultati analize se mogu koristiti za prevenciju, ali i kao relevantne informacije za lečenje u slučaju kasnije pojave bolesti;

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Lekovi ne proizvode identično dejstvo kod svih pacijenata i svako od nas će imati jedinstvenu reakciju na istu terapiju. Dok jedan pacijent može osetiti poboljšanje zdravstvene situacije posle uzimanja odredjene terapije, drugi pacijent može iskusiti njena neželjena dejstva, a čak imati i vitalno ugrožavajuću alergijsku reakciju na odredjeni medikament. Prema zvaničnim procenama, okvirno oko 7% pacijenata ima različite teške alergijske reakcije na lekove, a oko 0.4% slučajeva se završi fatalnim ishodom.

Uzrok ovih razlika u reakciji na medikamente leži u individualnom genetskom profilu. Odredjene genetske varijacije mogu dovesti do toga da lek ili neće proizvesti očekivano dejstvo, ili će izazvati alergijsku reakciju. Ovu drugu posledicu ne treba potcenjivati, jer su u razvijenim zemljama neželjene reakcije na lekove na 5. mestu medju uzrocima smrti.

U tom kontekstu, utvrdjivanje genetskih predispozicija za specifičnu reakciju na pojedine medikamente može biti od velike važnosti za prevenciju ove vrste zdravstvenih komplikacija i za adekvatan izbor terapije.

Genetska analiza Pharmaco Detect obezbedjuje informacije o genetskim varijacijama relevantnim za individualnu reakciju na odredjene medikamente i daje konkretne preporuke za adekvatan izbor terapije.

Pharmaco Detect

 • Analiza više od 70 gena relevantnih za farmakogenetiku;
 • Procena efekata više od 2.000 registrovanih lekova prema individualno utvrdjenom genetskom profilu;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa konkretnim preporukama, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Lifestyle-analize-i-Nutrigenetika-WellGen

LifeStyle analize

DNA nutri Control

Analize za zdravu ishranu i zdrav životni stil

Uravnotežena ishrana igra izuzetno važnu ulogu u održavanju optimalnog zdravstvenog statusa svakog od nas. Medjutim, definicija uravnoteže ishrane ne može biti ista za sve, niti postoje opšta pravila koja bi se mogla linearno primeniti na bilo koga.

Razlog za ove individualne razlike je u genetskom profilu svakog pojedinca. Zbot toga je za optimizovanje individualnog režima ishrane potrebno znati da li postoje varijacije relevantnih gena i identifikovati eventualne genetske predispozicije za razvoj odredjenih metaboličkih poremećaja.

Analiza Nutrition Detect uključuje i procenu efekata 900 pojedinačnih namirnica sa aspekta utvrdjenog individualnog genetskog profila, kao i personalizovane preporuke za optimalan režim ishrane i suplementacije.

Genetska analiza Nutrition Detect obezbedjuje informacije o tome kako naš organizam reaguje na pojedine nutrijente i namirnice i koje supstance efiksno metaboliše, a sve na bazi utvrdjenog individualnog genetskog profila osobe. Analiza uključuje personalizovane preporuke za režim ishrane i suplementacije.

Nutrition Detect

 • Opsežna analiza relevantnih gena za individualni režim ishrane (ispitivanje 50 genetskih varijacija i postojanja njihovog uticaja na mogući nastanak metaboličkih poremećaja);
 • Procena individualnog rizika od pojave 20 najčešćih metaboličkih poremećaja;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane (uz procenu efekata preko 900 namirnica), i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Gojaznost postaje sve veći zdravstveni problem u razvijenim zemljama, a često može imati teške posledice po opšte zdravlje ukupne populacije. Ovaj poremećaj se smatra značajnim rizikom za razvoj velikog broja oboljenja (Hipertenzije, Dijabetesa tip 2, Ateroskleroze, infarkta srca, šloga, karcinoma dojke, Artritisa, degenerativnih bolesti kičme, apneje, venske tromboze, demencije, Alchajmerove bolesti itd.).

Gojaznost je poremećaj regulacije telesne težine, koji je po pravilu uzrokovan kombinacijom više faktora – nezdrave ishrane, nedostatka fizičke aktivnosti i genetskih predispozicija.

Ne postoji univerzalno rešenje za optimalnu regulaciju telesne težine, jer genetski profil svakog od nas odredjuje parametre našeg metabolizma. U vezi metabolizma posebno je bitno na koji način naš organizam apsorbuje nutrijente i na koji način uspostavlja regulaciju masti. Protivno ranije uvreženom mišljenju da su sve kalorije uvek “loše” kalorije, današnja nauka smatra da ista vrsta kalorija može imati sasvim različite efekte na regulaciju telesne težine kod različitih osoba. Na primer, pojedini genetski profili su skloni gojenju zbog sadržaja masti u hrani, dok drugi genetski profili reaguju gojenjem na veće učešće ugljenohidrata u ishrani (pri čemu sadržaj masti u hrani na njih nema takav efekat).

Zbog specifičnosti pojedinih genetskih profila, standardne preporuke da se jednostavno sledi dijeta sa smanjenim kalorijama obično je pogrešan savet i retko će dovesti do željenog rezultata. Isto se odnosi i na preporuke u vezi sporta i rekreacije, a iz razloga što se smatra da je sklonost ka gojaznosti u 60%-80% slučajeva nasledjena. Stoga je pre svega bitno utvrditi genetski profil i genetske predispozicije za gojaznost kod konkretne osobe, te na bazi individualno procenjenih uzroka za gojenje optimizovati režim ishrane i pratećeg programa vežbanja.

Analiza Weight Detect takodje uključuje *procenu tipa kojoj osoba pripada sa aspekta nutrigenetike (prema režimu ishrane, učestalosti obroka, intenzitetu osećaja gladi, sklonosti yo-yo efektu, nivou fizičke aktivnosti i mogućem utrošku kalorija, karakteristikama muskulature) i *personalizovani fazni program za mršavljenje.

Genetska analiza Weight Detect obezbedjuje informacije o uticaju gena na individualnu regulaciju telesne težine i daje personalizovane preporuke za preduzimanje mera koje uspešno mogu dovesti do redukcije telesne težine. Analiza pomaže da se prepoznaju genetske slabosti, ali i da se iskoriste genetske prednosti u funkciji regulisanja telesne težine u željenom pravcu.

Weight Detect

 • Analizu svih 8 gena relevantnih za regulaciju telesne težine;
 • Procena adekvatne vrste treninga i režima ishrane za gubitak telesne težine;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti i adekvatan režim ishrane, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Detoksikacija od pepela i čadji

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) su česti atmosferski zagadjivači, koji se uglavnom stvaraju spaljivanjem goriva poput uglja, prirodnog gasa i nafte. Ovi štetni agensi ulaze u organizam na više načina (preko hrane i pijaće vode, preko pluća ukoliko se udahne dim ili isparenja, i čak direktno preko kože). Kada se jednom nadju u organizmu mogu prouzrokovati različite vrste bolesti.

Naš organizam neutrališe ove agense preko detoksifikacionih enzima, a individualni kapacitet i odlike proizvodnje ovih važnih enzima genetski su predodredjeni. U slučaju bilo kakvih defekata na genima relevantnim za ove procese, stvaranje detoksifikacionih enzima će biti ograničeno i navedeni štetni agensi će narušiti naše zdravlje. Iz tog razloga je bitno da osobe sa defektnim relevantnim genima budu svesne rizika i minimiziraju izlaganje štetnim agensima iz ove grupe.

Analiza Toxo Detect utvrdjuje genetske varijacije na genima relevantnim za sposobnost organizma za detoksikaciju od pepela i čadji, daje konkretne preporuke za prevenciju zdravstvenih problema, a istražuje sledeće genetske pretnje:

Detoksikacija od pesticida i teških metala

Detoksifikacioni enzimi vezuju i neutrališu i štetne supstance iz industrijskih rastvarača, herbicida, fungicida, pesticida, insekticida, a takodje i teške metale poput žive, olova i kadmijuma. U slučaju da su geni relevantni za ove procese defektni, naš organizam neće uspešno filtrirati ove opasne supstance, što će značajno uvećati rizike od pojave više tipova karcinoma i sindroma hroničnog umora.

Analiza Toxo Detect utvrdjuje genetske varijacije na genima relevantnim za sposobnost organizma za detoksikaciju od gore navedenih hemijskih supstanci i teških metala, daje konkretne preporuke za prevenciju zdravstvenih problema, a istražuje sledeće genetske pretnje:

Oksidativni stres i slobodni radikali

Slobodni radikali se stvaraju prilikom razmene energije na ćelijskom nivou, agresivno oštećuju molekule oko sebe i izazivaju lančanu reakciju. Neravnoteža izmedju procesa stvaranja i procesa neutralisanja slobodnih radikala naziva se oksidativnim stresom i smatra se jednim od faktora, koji ubrzavaju starenje organizma i posebno kože.
Proces neutralizacije slobodnih radikala regulisan je odredjenim genima, a kod velikog broja ljudi postoje genetske varijacije, koje umanjuju otpornost organizma na oksidativni stres. U slučaju smanjene otpornosti na oksidativni stres, ishrana mora sadržati unos većih količina antioksidanata (beta-karotena, vitamina C, vitamina E i acetilcisteina).

Moćan antioxidant je i koenzim Q10 ukoliko je u svojoj aktivnoj formi (Ubiquinol). Kapacitet za transformisanje koenzima Q10 u aktivnu formu takodje je genetski uslovljen, te je provera varijacija na relevantnom genu značajna za procenu potreba za dodatnom suplementacijom antioksidantima.

Medjutim, ključni antioksidant za neutralizaciju slobodnih radikala je enzim Glutathione Peroxidase (GPX), a za negovo aktiviranje je bitan adekvatan unos selena u organizam.

Analiza Toxo Detect utvrdjuje genetske varijacije na genima relevantnim za individualnu otpornost na oksidativni stres, daje konkretne preporuke za prevenciju zdravstvenih problema, a istražuje sledeće genetske pretnje:

Detoksikacija od ostalih supstanci

Svaka osoba je izložena štetnim agensima, koji utiču na organizam u zavisnosti od individualnog genetskog profila. Umereno konzumiranje napr. alkohola, kod većine ljudi neće imati štetne efekte, a kod nekih će značajno uvećati rizike od bolesti zavisnosti zbog njihovog individualnog genetskog profila. Narkotičke supstance imaju sasvim drugačiji efekat na organizam.

Kofein se takodje različito razgradjuje kod ljudi sa različitim genetskim profilom i dovodi do drugačijih potreba za konzumiranjem kofeina, odnosno kafe. Analiza Toxo Detect utvrdjuje genetske varijacije na genima relevantnim za individualne predispozicije na bolesti zavisnosti od ovih agenasa, a istražuje sledeće genetske pretnje:

Analiza Toxo Detect obezbedjuje informacije o efikasnosti neutralizacije štetnih supstanci u organizmu i na koji način možete optimizirati procese detoksikacije, i to na bazi individualno utvrdjenog genetskog profila.

Toxo Detect

 • Analiza 10 gena relevantnih za proces detoksikacije u organizmu;
 • Preporuke za optimalnu detoksikaciju organizma, redukovanje štetnih uticaja iz okruženja i adekatan režim ishrane;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Epigenetika izučava potencijalno stabilne nasledne promene u ekspresiji gena ili ćelijskom fenotipu, a koje se dogadjaju bez promena u rasporedu baza DNK (u genetskom kodu).

Epigenetski procesi povezuju spoljašnje faktore s našim genetskim kodom i omogućavaju spoljnim uticajima da ostave biohemijski otisak na našem genomu (biochemical footprint).

Taj biohemijski otisak je odredjen različitim modifikacijama hromatina (kroz procese DNK metilacije i posttranslacijske modifikacije histona), te se tokom života znatno menja. Najbolji primer toga su jednojajčani blizanci, čiji je epigenom u počecima sličan, ali vremenom počinje znatno da se razlikuje.

Istraživanja su pokazala da prolazni i hronični spoljni uticaji mogu trajno da promene epigenetski kod. Promene koje se nakupljaju tokom životnog veka nose važnu informaciju o interakcijama tog organizma s okolinom. U nekim slučajevima ta informacija može da bude od velike važnosti za potomke i može da im pruži odredjene prednosti tokom prilagodjavanja spoljnim uticajima. Medjutim, nakupljanjem epigenetskih promena takodje može da dodje do povećanja rizika za pojavu različitih bolesti. Mnoge složene bolesti, uključujući i psihičke poremećaje, jednim delom su nasledne, te razumevanje transgeneracijskog prenosa epigenetske informacije može dovesti do razvoja novih metoda tretiranja takvih bolesti.

Pretpostavlja se da postoji nekoliko puteva transgeneracijskih epigenetskih uticaja: *Fetalno programiranje (efekti faktora kojima je embrion izložen tokom razvoja, a od kojih najveći uticaj imaju ishrana majke i prenatalni stres); *Socijalni/bihevioralni transfer (efekti interakcije najpre sa majkom na početku života, a potom i sa ostalim osobama iz okruženja, što značajno utiče na kognitivni i emocionalni razvoj deteta – s tim da kvaltitet majčinske brige može zavisiti od brojnih spoljnih faktora poput dostupnosti hrane, društvene hijerarhije, izloženosti stresu itd.); *Transmisija germinativne linije podrazumeva da se epigenetska obeležja prvo razvijaju u germinativnim ćelijama roditelja, a onda se kasnije prenose na potomstvo.

Epigenetska informacija kod odredjene osobe odredjuje do koje mere su odredjeni geni aktivni ili deaktivirani, a odredjene varijacije se uobičajeno nazivaju “dobrim”, odnosno “lošim”. U idealnom slučaju “loši” geni su potencijalno deaktivirani, te zbog toga “dobri” geni mogu funkcionisati optimalno. Fenomen se sastoji u tome da odredjene genetske varijacije pod povoljnim spoljnim uticajima forsiraju stvaranje specifičniih proteina koji oblažu “loš” gen i time redukuju ili blokiraju njegovu aktivnost, odnosno ekspresiju.

S druge strane, spoljni faktori mogu menjati način ekspresije pojedinih gena tokom vremena na nepovoljan način (odredjeni stil života i nezdrave životne navike mogu uticati na stepen aktivacije “loših” gena, a i inače s godinama “loši” geni polako, ali sigurno dobijaju prednost u odnosu na “dobre” gene).

Rezultati savremenih istraživanja pokazuju da skoro svaki tip životnog stila na neki način utiče na epigenetske informacije na ćelijskom nivou (na različitu ekspresiju pojedinih gena). Iako za sada nije naučno utvrdjeno šta efekti spoljnih uticaja znače za pojedinačnu ćeliju, jasno je da mogu učiniti aktivnim ili neaktivnim na hiljade gena.

Za sada je nauci najrazumljiviji spoljni faktor koji se odnosi na redukovan unos kalorija u organizam. Ovaj faktor je po prvi put proučavan 1949. godine na uzorku dugovečne populacije u japanskoj prefekturi Okinawa. Iako se ishrana stanovnika Okinawa prefekture u suštini ne razlikuje od ishrane ostalog stanovništva u Japanu, ipak za njih je karakterističan redukovan unos kalorija za 10-20%, a što se očigledno odražava na prosečan životni vek i opšti zdravstveni status Okinawa populacije.

Ovakav efekat redukcije kalorija je kontrolisanim naučnim eksperimentima do sada potvrdjen kod glista, majmuna, pacova i ljudi. Danas se pouzdano zna da dugoročno smanjenje unosa kalorija za 10% (u odnosu na bazalni metabolizam ), uz adekatan unos mikronutrijenata, aktivira odredjene “dobre” gene (DNMT1 i DNMT3b) i na povoljan način menja epigenetske informacije. Takodje je pouzdano utvrdjeno da odredjene komponente pojedinih namirnica i lekova takodje mogu biti okidači za isti takav povoljan proces, kao i da pojedine namirnice povoljno utiču na epigentske informacije i podstiču podmladjivanje ćelija. Iz ovih razloga, analiza Epigenetics information sadrži i konkretne preporuke za adekvatan režim ishrane.

Analiza Epigenetics Information daje naučne informacije o individualnoj ekspresiji gena u zavisnosti od epigenetike, kao i personalizovane preporuke za njeno optimizovanje.
Ova analiza se može naručiti uz bilo koju drugu genetsku analizu iz našeg protfolia.

Epigenetics Information

 • Naučne informacije o individualnoj epigenetici;
 • Preporuke za optimizovanje individualnog epigenetskog programiranja;
 • Analiza se može naručiti uz bilo koju drugu genetsku alnalizu.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Većina ćelija u ljudskom telu ima ograničen životni vek i konstantno se obnavlja. Na primer, ćelije tankog creva imaju životni vek kraći od 2 dana, a ćelije kože dosežu starost od gotovo 20 dana. Obnavljanje ćelija se odvija kroz proces ćelijske deobe, a pri svakoj pojedinačnoj deobi hromozomi sa unikatnim genetskim kodom se kopiraju u celosti.

Hromozomi imaju oblik slova X, a kraci na slovu X se nazivaju telomerama. Telomere se neznatno skraćuju prilikom svake pojedinačne ćelijske deobe, i to sve dok ne postanu prekratke za dalju deobu.

Zbog prekratkih telomera ćelija prelazi u status “spavanja”, gubi svoje normalne funkcije i počinje da oštećuje okolna tkiva. Vremenom se u organizmu nagomilava sve veći broj ćelija u statusu “spavanja” i taj proces zapravo predstavlja biološko starenje.

S druge strane, ovaj proces ima i svoje dobre strane – ćelije koje se ubrzano dele će brže preći u status “spavanja” i time preventivno delovati na razvoj kancerogenih tkiva. Ćelije raka se dele velikom brzinom i zahvaljujući opisanom procesu brže prelaze u status “spavanja” (i to po pravilu pre nego prerastu u maligni tumor).

Proces skraćenja telomera ubrzavaju oksidativni stres, pušenje, odredjene bolesti, gojaznost, odustvo fizičke aktivnosti, ali i odredjene genetske varijacije na relevantnim genima. S druge strane, postoji i poseban gen (telomeraza), koji može iznova produžiti telomere i time podmladiti tkivo, a ekspresiju ovog gena mogu podstaći odredjene supstance iz namirnica (vitamin D3, ginko biloba, resveratrol iz groždja, N-acetylcysteine, vitamin E).

Shodno delovanju navedenih spoljnih faktora i individualnom genetskom profilu, degeneracija telomera i proces starenja odvija se različitom dinamikom kod različitih osoba. Analizom Biological Age Detect moguće je utvrditi individualne genetske kapacitete za ekstenziju telomera i koje mere bi mogle usporiti njihovu degeneraciju.

Genetska analiza Biological Age Detect obezbedjuje informacije u kom obimu i koji geni utiču na individualnu biološku starost i koje individualizovane mere mogu biti preduzete u funkciji usporavanja procesa starenja.

Biological Age Detect

 • Analiza gena relevantnih za dinamiku procesa starenja organizma;
 • Procena individualne genetske sposobnosti za usporavanje procesa starenja;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za usporavanje procesa starenja, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Burnout sindrom je stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti, koje uzrokuje produžena kontinuirana izloženost stresu visokog nivoa. Sindrom se manifestuje kroz subjektivni osećaj iscrpljenosti, beznadežnosti, bespomoćnosti i zasićenosti svakodnevnim odgovornostima i obavezama, a simptomi se postepeno razvijaju.

Osoba koja pati od ovog sindroma, često stresno reaguje čak i na najjednostavnije rutinske radne zadatke.

Burnout simptomi se pojavljuju kao fizički znaci (stalni osećaj umora i iscrpljenosti, glavobolja i bol u mišićima, promene u apetitu, prekomerno spavanje ili problem sa zaspivanjem), kao emocionalni znaci (osećaj neuspešnosti, izražavanje sumnje u sebe, osećaj beznadežnosti ili poraženosti, osećaj usamljenosti, gubitak motivacije, pesimizam u pogledu budućnosti, umanjenje osećaja zadovoljstva uopšte, smanjen osećaj ostvarenosti), i kao poremećaji u ponašanju (bežanje od odgovornosti, socijalna izolacija, upotreba hrane, droga ili alkohola u funkciji bega od stvarnosti, prebacivanje krivice na druge, izostajanje sa posla).

Iako je stres jedan o glavnih uzroka Burnout sindroma, samo stanje stresa je potpuno različito Burnout stanja i karakteriše ga osećaj trenutne savladanosti zahtevima ili pritiscima. U stanju stresa kod ljudi postoji jasna svest o privremenom karakteru ove reakcije i uverenje da će se stres prevazići u momentu kada ponovo uspostave kontrolu nad situacijom ili problemom.

Upravo je to glavna distinkcija izmedju stresa i ovog sindroma (osobe pogodjene Burnout sindromom ne doživaljaju situaciju kao privremenu).
Za sada ne postoji internacionalno priznata dijagnoza ovog sindroma, koja bi bila bazirana na postojećim kriterijumima za psihološke poremećaje.

Izlazak iz ove situacije nije lak, a zahteva osim promene životnog stila i dodatno angažovanje i strpljivost. S obzirom na individualnu manifestaciju i subjektivnost Burnout simptoma, analiza genetskog profila i genetskih predispozicija može značajno pomoći u prevenciji sindroma, odnosno uspostavljanju kontrole nad sindromom u ranoj fazi. Takodje analiza Burnout Senzor daje i preporuke za optimizaciju reakcije na svakodnevni stres i povećanje kvaliteta svakodnevnog života (kroz eliminisanje uzroka stresa, adaptiranje režima ishrane i bavljenje sportom/ rekreacijom).

Analiza Burnout Detect obezbedjuje informacije o efikasnoj prevenciji Burnout sindroma, a prema individualno utvrdjenom genetskom profilu.

Burnout Detect

 • Analiza 1 gena relevantnog za pojavu Burnout sindroma;
 • Preporuke za povećanje individualne tolerancije na stres;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Svako ko se bavi takmičarskim sportom zna da trening nije dovoljan za postizanje maksimalnih rezultata. Režim ishrane i adekvatan oporavak takodje u tome igraju značajnu ulogu, a ukoliko ova 2 faktora nisu adekvatno postavljena, ne samo da će izostati dobre performanse, nego će se povećati i rizik od sportskih povreda.

Pri svemu tome, ne postoji univerzalan plan treninga primenjiv na svakog pojedinog sportistu, niti postoje opšte preporuke za optimalnu ishranu i oporavak. Razlog ovome je to što genetski profil pojedinca zapravo odredjuje šta je njegov individualni optimum.

Ljudska mišićna vlakna se svrstavaju u 2 kategorije, tzv. sporo-trzajna i brzo-trzajna mišićna vlakna. Trzaj se odnosi na kontrakciju mišića, a kontrakcija je rezultat prisustva i dejstva različitih vrsta kontraktilnih proteina.

Neki proteini omogućavaju vlaknima da se kontrahuju brzo i ta vlakna će zavisiti od brzo-oksidativnih puteva proizvodnje energije. Drugi proteini omogućavaju kontrakciju mišića na način koji zavisi od sporo-oksidativnih mehanizama proizvodnje energije.

Dva različita metabolička profila brzo-trzajnih i sporo-trzajnih mišićnih vlakana daju im i različite profile zamaranja.
Sporo-trzajna mišićna vlakna su dobro snabdevena krvlju i kiseonikom. Njihov energetski izvor su masne kiseline, koje se sporo razgradjuju, a zbog čega se ovaj tip mišićnih vlakana zamara sporije.

Suprotno tome, primarni energetski izvor brzo-trzajnih vlakana je ATP, koji se brzo iscrpljuje, te se ova vlakna i brzo zamaraju. Na dinamiku zamaranja mišićnih vlakana takodje utiče i količina snage, koja mišić može da proizvede. S obzirom da se brzo-trzajna vlakna kontrahuju brzo, ona su sposobna da proizvedu više snage nego sporo-trzajna vlakna.

Performanse različitih mišićnih vlakana su individualno genetski predisponirane i varijaju u zavisnosti od individualnih genetskih varijacija. Analiza relevantnih gena i utvrdjivanje individualnog genetskog profila od velikog je značaja za izbor pravog sporta i osmišljavanje treninga i ishrane, tako da oni obezbedjuju uslove za postizanje maksimalnih sportskih rezultata.

Osim genetskih varijacija na relevantnim genima, analiza Performance Detect ispituje i druge bitne faktore u ovom smislu: VO2 max (koji predstavlja maksimalnu potrošnju kiseonika, odnosno aerobni kapacitet organizma za transport i angažovanje kiseonika tokom vežbanja) i individualnu sposobnost organizma da neutrališe oksidativni stres.

Dodatno, osim evaluacije genetskog profila sa aspekta tipa mišićnih vlakana i personalizovanih preporuka za optimalni režim ishrane i treninga, analiza Performance Detect uključuje i personalizovanu procenu kapaciteta organizma za oporavak od sportskih povreda i konkretne preporuke za prevenciju istih.

Genetska analiza Performance Detect obezbedjuje informacije o individualnom genotipu prema strukturi mišićnih vlakana i utvrdjuje genetski predodredjene talente za pojedine sportove.

Performance Detect

 • Analiza varijacije više od 20 gena relevantnih za predispozicije za bavljenje odredjenim sportovima;
 • Utvdjivanje tipa mišićnih vlakana;
 • Preporuke za prevenciju sportskih povreda;
 • Preporuke za optimalan režim ishrane i treninga;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta) i bukalni bris (bris sluznice usne duplje);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu;
 • Genetsku analizu je dovoljno uraditi jednom za ceo život.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Ostale analize

Alergije su postale učestali zdravstveni problem poslednjih decenija i sve više ljudi razvija alergijske reakcije na različite spoljne agense. Alergije su posledica snažne (neumerene) reakcije imunog sistema na spoljne nadražaje, odnosno alergene, a koje bi u normalnoj funkciji trebao da toleriše kao neškodljive.

Uzroci alergijskih reakcija mogu biti vrlo različiti (kontakt sa odredjenim metalima ili hemijskim supstancama, udisanje polena biljaka, unos hrane ili medikamenata, kontakt sa odredjenim insektima i životinjama itd.).

Pored simptoma poput kožnog osipa, nadražaja sluznice očiju ili disajnih puteva, u težim slučajevima alergijska reakcija može čak uzrokovati i anafilaktički šok, koji je opasan po život.

Testiranje IgE antitela značajno može pomoći u dijagnostifikovanju i tretmanu alergije.

Pre svega, da bi se alergija uspešno prevenirala i lečila potrebno je utvrditi odgovorne alergene i individualni profil senzibilnosti pacijenta, a to je upravo predmet analize Allergy Detect.

Genetska analiza Allergy Detect obezbedjuje informacije o supstancama, koje izazivaju burnu reakciju imunog sistema i predstavljaju potencijalne alergene u individualnom slučaju, a sve na bazi utvrdjenog individualnog genetskog profila.

Allergy Detect

 • Utvrdjivanje prisutnosti IgE antitela, koja su okidači za alergijske reakcije;
 • Opsežna analiza više od 100 poznatih alergena;
 • Nerizično utvrdjivanje već postojećih alergija;
 • Vrsta uzorka: kapilarna krv (iz prsta);
 • Pouzdano genetsko testiranje u jednoj od najmodernijih i visoko automatizovanih DNK laboratorija uz primenu više tehnoloških metoda za ekstrakciju i obradu DNK materijala;
 • Detaljan opis rezultata analize sa personalizovanim preporukama za prevenciju bolesti, i to u obliku izveštaja u digitalnom i/ili štampanom formatu.

*Analize obezbedjujemo u saradnji sa licenciranim ustanovama iz EU, koje primenom najsavremnijih tehnoloških metoda i implementiranih standarda kvaliteta ISO 22000, ISO 22716 i ISO 9001 garantuju pouzdanost genetske prediktivne dijagnostike, verodostojnost rezultata i kredibilitet datih preporuka.

*Ovde možete pogledati Politiku zaštite privatnosti.

*Kompletan Izveštaj o izvršenoj analizi isporučujemo na engleskom jeziku u digitalnom obliku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti kompletan Izveštaj i u štampanoj formi.

*Rezime Izveštaja (sa ključnim podacima o opsegu ispitivanja uzorka i ključnim preporukama za implementaciju rezultata) isporučujemo dodatno na srpskom jeziku, a na Vaš zahtev možemo obezbediti i ovlašćeni prevod kompletnog Izveštaja o izvršenoj analizi.

Procenjuje se da gotovo 1/2 globalne populacije pati od preosetljivosti na odredjenu hranu. Konzumiranje namirnica na koje postoji intolerancija, dovodi do neprijatnih simptoma u probavnom traktu.

Za razliku od alergija, simptomi intolerancije na hranu se sporije manifestuju, a kada se odloženo pojave – onda je teško utvrditi koja pojedinačna namirnica je uzrok konketne intolerancije.

Uzroci intolerancije na hranu su brojni i često su u sadejstvu sa reakcijom na druge agense. Medju uzrocima su i specifična IgG (Immunoglobulin G) antitela, koja pokreću pogrešno usmeren odgovor imunog sistema na supstance iz hrane, a potom i pojavu upalnih i autoimunih procesa.

Dijagnostifikovanje problema je izuzetno otežano iz razloga što laboratorijske pretrage po pravilu neće pokazati nikakve abnormalnosti, iako se osoba može osećati slabo, bolesno i bezvoljno. Intolerancija na hranu može biti i posledica nekog prethodnog oštećenja crevne sluzokože (napr. usled upotrebe antibiotika ili hemoterapije), posledica nedostatka pojedinih enzima u digestivnom traktu, stresa, upotrebe odredjenih medikamenata i loših navika u vezi sa ishranom.

Dodatno, intolerancija može biti izazvana i individualnom nesposobnošću varenja pojedinih komponenata iz hrane, odnosno pojedinih namirnica, a iz razloga što svaka osoba ima svoj lični digestivni kapacitet. Individualni digestivni kapacitet je u odredjenoj meri nasledjen, u odredjenoj meri uslovljen uticajima iz okruženja, a u odredjenoj meri uslovljen i godinama starosti.

Ova analiza koristi semi-quantitative immuno-enzymatic laboratorijsku metodu za detekciju IgG antitela, angažovanih od strane našeg imunog sistema protiv pojedinih komponenata unete hrane. Rezultati ove analize pokazuju na koje namirnice naš imuni sistem reaguje stvaranjem IgG antitela, na osnovu čega se može korigovati režim ishrane i preventivno delovati na napredovanje problema i potencijalno oboljevanje od specifičnih bolesti gastrointestinalnog trakta.

Rezultati testiranja IgG antitela ne isključuju druge oblike intolerancije ili neadekvatan odgovor imunog sistema na druge agense. Drugi oblici intolerancije moraju biti posebno testirani i tumačeni u relaciji sa utvrdjenom intolerancijom na hranu.

U sledećem grafičkom prikazu dati su svi mogući uzroci intolerancije, sa proporcijom njihovog učešća u globalnoj populaciji.

Analiza Food Intolerance Detect obezbedjuje informacije o namirnicama na koje imuni sistem reaguje IgG antitelima i prouzrokuje intoleranciju na hranu. Analiza daje personalizovane preporuke za adekvatan režim ishrane.

Food Intolerance Detect